اخبار کلینیک

اخبار و مقالات

کبد چرب

با کبد چرب اشنا شویم

Post with Slider

در این کلینیک با استفاده از تکلونوژی به روز کشور روسیه با استفاده از لیزر وریدی به راحتی در یک الی سه دوره درمانی کبد چرب شما یک گرید پایین می اید .در یک برنامه منظم و مراجعه مستمر از شر کبد چرب راحت

ادامه مطلب

سلولیت

با سلولیت آشنا شوید

Post with Slider

در این کلینیک با استفاده از تکلونوژی به روز کشور روسیه با استفاده از #لیزر_وریدی و موضعی. و دستگاه #اسکینو راحتی در یک الی سه دوره درمانی نتیجه لازم را بگیرید .

ادامه مطلب