فیزیوتراپی

«فیزیو= فیزیولوژیک، جسمانی و طبیعی» و «تراپی=درمان»

featured image

فیزیوتراپی (به<span class