معرفی بخش های کلینیک

این کلینیک دارای بخش های مختلفی است که میتواند به همشهریان و هموطنان عزیز خدمات پزشکی و سلامت را به صورت مناسب ارائه نماید.