featured image

کلینیک نوروفیدبک

دستگاه نوروفیدبک جزء پیشرفته ترین وسایل پزشکی نوین است که بخش زیادی از این تکنولوژی مدیون تلاشهای ناسا ( سازمان فضایی آمریکا ) در سالهای اخیر است ، نوروفیدبک ، واکنش های فیزیولوژیک نهفته در مغز انسان

نحوه اجرای جلسات نوروفیدبک

ابتدا شرح حالی از بیمار گرفته می شود ، سپس روی صندلی مخصوص و راحتی می نشیند ، سنسورهایی که الکترود نامیده می شوند ( به تشخیص درمانگر ) بر روی پوست سر بیمار قرار می گیرند ، این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت و در غالب امواج مغزی ( در اغلب موارد به شکل شبیه سازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا فیلم ویدئویی ) به او نشان می دهند . از بیمار خواسته می شود تا کاملا آرام باشد و به صفحه کامپیوتری که در مقابلش قرار دارد نگاه کند .

در این حالت پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست و تنها با امواج مغزی شخص انجام می شود . به این شکل فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا از دست دادن امتیاز و یا تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم بوجود می آید ، به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزی خود برده و سعی می کند تا با هدایت بازی یا فیلم ، وضعیت تولید امواج مغزی خود را اصلاح کند . نوروفیدبک در واقع یک فرآیند آموزشی است که در آن مغز خود تنظیمی را فرا می گیرد . در طول آموزش ، فعالیت مغز توسط اداره هشیار و ناهشیار توجه ، کنترل می شود و در مواجهه با مشکلات جدید و خارج شدن از نظم خود ، نیازمند ماده دارویی خارجی نمی باشد چرا که می تواند از طریق فرآیند خود تنظیمی ، نظم جدید خود را بدست آورد .
نوروفیدبک برای مغز انسان مانند یک آینه عمل می کند . ما هر روز با نگاه کردن به آینه متوجه نقاشی و اشکالات موجود در ظاهر خودمان می شویم و به انسان کمک می کند تا از وضعیت امواج مغزی خود ، از نحوه عملکرد واکنش های زیست شناختی غیر ارادی مغز خود در لحظه ، اگاهی و شناخت دقیق و فوری کسب کند . این افزایش آگاهی و شناخت به فرد کمک می کند تا بتواند در جهت رفع اشکالات و ناهنجاریهای موجود در امواج مغزی خود اقدام کند .
کاربردهای نوروفیدبک : درمان اضطراب و افسردگی ، تقویت حافظه و افزایش دقت و تمرکز ، درمان اختلالات خواب ، آلزایمر و …