featured image

هایتون تراپی

70 تا 80 درصد بیماران بعد از اولین جلسه درمان با HighTone کاهش درد و یا از بین رفتن درد را تجربه کردند.

HighTone Power Therapy جهشی در زمینه الکتروتراپی است.

70 تا 80 درصد بیماران بعد از اولین جلسه درمان با HighTone کاهش درد و یا از بین رفتن درد را تجربه کردند.

روش های متداول الکتروتراپی اعصاب و ماهیچه ها را تحریک می کند ولی کمک بزرگ HighTone Therapy تاثیر مستقیم آن بر روی متابولیسم است.

* تفاوت های این روش با روش های متداول الکتروتراپی در تأثیر، تکنولوژی و کاربردهای عملی است. 

 

 

- تأثیر:

تفاوت ها وابسته به دو مکانیزم عمده و اصلی HighTone Therapy است:

1- وارد کردن انرژی به بدن برای افزایش انرژی پتانسیل سلول.

2- نوسان ساختار سلول برای نرمالیزه شدن متابولیسم.

- تکنولوژی:

در الکتروتراپی کلاسیک فقط دامنه مدوله می شود و فرکانس ثابت می ماند. الکتروتراپی کلاسیک از فرکانس های مدوله شده 0 تا 200 هرتز در رنج فرکانس پایین و نهایتاً تا 4000 هرتز در رنج فرکانس متوسط استفاده می کند.

در HighTone Therapy دامنه و فرکانس همزمان مدوله می شوند. متناسب با افزایش فرکانس، انرژی بیشتری وارد بدن  می شود (متناظر با نمودار آستانه حس تحریک الکتریکی بیمار).

بنابراین تفاوت در تکنولوژی شامل دو مورد زیر می باشد:

1- فرکانس و دامنه همزمان مدوله می شوند.

2- رنج فرکانس بین 4 کیلوهرتز تا 32 کیلوهرتز است.

- کاربردهای عملی:

1- زمان درمان الکتروتراپی کلاسیک 5 تا 10 دقیقه است ولی مدت زمان درمان در HighTone Therapy تا 60 دقیقه قابل  افزایش می باشد.  

2- در الکتروتراپی کلاسیک از 1 کانال با 2 الکترود استفاده می شود ولی در HighTone Therapy با استفاده از 2 یا 4 کانال می توان از حداقل 100 الکترود استفاده کرد.

* چگونه انرژی وارد بدن می شود؟

نمودار آستانه حس تحریک الکتریکی بیمار (Individual Threshold Curve of the Patient’s Electro-Sensitivity) نشان می دهد که چه میزان انرژی می تواند وارد بدن شود. هر چه فرکانس انرژی وارد شده به بدن انسان بیشتر باشد بدن می تواند انرژی بیشتری را جذب نماید. هدف، انتقال بیشترین انرژی به بدن است که فقط با فرکانس های بالا امکان پذیر می باشد. HighTone Therapy در رنج فرکانسی 4096 هرتز تا 32768 هرتز تا حداکثر 5000mW انرژی را به طور مستقیم وارد بدن می کند. با این انتقال انرژی به بدن، میتوکندری  که مرکز تولید انرژی (power station) نامیده می شود هم از نظر سایز و هم از نظر تعداد افزایش می یابد. (سایز میتوکندری افزایش یافته و سپس تقسیم می شود). ویژگی منحصر به فرد این روش درمانی آن است که بلافاصله بعد از درمان بیمار احساس نشاط و شادابی می کند. این انرژی ورودی به بدن هم در موضع درمان و هم در کل بدن تاثیر می گذارد. تأثیر whole body برای بیماری هایی که محدود به یک ناحیه خاص از بدن نیستند بسیار چشم گیر است.  

 

* چه چیزی باعث نوسان سلولها و ذرات می شود؟

جریان الکتریکی متناوب باعث نوسان ذرات باردار می شود. فرکانس نوسان ایجاد شده باعث ایجاد رزونانس (تشدید) در ساختار مولکول ها و سلول ها می شود. در فرکانسهای بالاتر ذرات کوچکتر و در فرکانس های پایین تر ذرات بزرگتر دچار تشدید می شوند. بنابراین لازم است که یک طیف فرکانس گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه نوسان متابولیسم سلول ها نرمالیزه شده، به این ترتیب مواد زائد خارج و مواد غذایی وارد سلول می شوند لذا فرایندهای سلولی و همینطور ارتباط بین سلولها نرمالیزه می شود. به طور کلی می توان گفت اساس درمان در روش HighTone Therapy بر پایه Normalization است.

SimulFAM i *

- مفهومی جدید در الکتروتراپی بدون تحریک عصب و عضله فرکانس از 4096 هرتز تا 32768 هرتز به صورت اسکن فرکانسی تغییر می یابد.

 

نکته مهم این است که هرکدام از فرکانس ها یکی بعد از دیگری به  منظور ایجاد نوسان در ساختار سلول های مختلف به  بدن اعمال می شوند. این در حالیست که در روش های کلاسیک فقط یک فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد و اسکن فرکانسی وجود ندارد. 

نوسان ذرات مختلف در بافت، اثرات مختلف و متنوعی دارد. یکی از این اثرات، کاهش عوامل درد و التهاب است. اثر دیگر،  تسهیل در انتقال مواد غذایی و مواد زائد می باشد. نتیجه این تاثیرات بهبود روند متابولیسم و کاهش درد خواهد بود.

بکارگیری این مفهوم موجب می شود تا پدیده دیفیوژن که همان حرکت ذرات از محل با تراکم زیاد به تراکم کم است به طور قابل ملاحظه ای تسهیل گردد. نکته قابل توجه در این حالت آن است که هیچ پروسه غیر طبیعی ای به بیمار اعمال نشده، بلکه پروسه طبیعی خود بدن تسهیل می گردد.

به دلیل تأثیر قابل ملاحظه بر روی پدیده دیفیوژن، HighTone Therapy برای انتقال داروهایی که برای یونتوفورزیس استفاده می شوند بسیار موثر است. در مقایسه با یونتوفورزیس های کلاسیک این روش جدید نتایج بهتری را ارائه  می دهد درحالیکه عوارض متداول را نیز ندارد.

 

 

* SimulFAM X                          

در واقع همان روش تحریک کلاسیک ولی با تکنیکی جدید است. با استفاده از این روش اعصاب و ماهیچه ها می توانند تحریک شوند (بالای نمودار آستانه حس تحریک الکترکی بیمار). این اثر تحریکی همواره به همراه تاثیرات متابولیکی ناشی از تأثیر جریان در پایین نمودار مذکور (همان SimulFAM i) می باشد.

از آنجایی که تغییرات فرکانسی (اسکن فرکانسی) همواره وجود دارد، تأثیرات SimulFAM i نیز همواره وجود دارد. پروسه اسکن فرکانس از 32 کیلو هرتز تا 4 کیلو هرتز و برعکس چندین بار در ثانیه صورت می گیرد و این ویژگی بدان معناست که این روش، یک روش کلاسیک برای درمان با تحریک الکتریکی نمی باشد.

به عنوان یک قانون حداقل 10 جلسه لازم است تا به یک درمان کامل و با اثری طولانی مدت دست پیدا کنیم.

بیشتر بیماران در طول 60 دقیقه درمان به خواب می روند بنابراین بهتر است بیمار قبل از درمان مثانه اش را خالی کند.

به طور میانگین حداقل 10 جلسه (در حالت ایده آل 3 جلسه در هفته) درمان لازم است. بهترین نتایج با درمان روزانه بدست می آید. تشخیص درست و تعیین دقیق محل درد برای درمان موثر بسیار مهم است.

* موارد قابل درمان با HighTone Therapy:

Knee arthrosis-1

Hip arthrosis-2

Lumbar spine syndrome-3

Cervical spine syndrome-4

5-Thoracic spine syndrome

6- Shoulder arm syndrome

7- Diabetic polyneuropathy

8- Tennis elbow

9- Pain following injuries and operations

10- Open wounds (Ulcuscruris)

11- Edema treatment

12- Physical & psychic stress and exhaustion

13- Refreshment treatment for an overall vitalization

 

14- Also patients with varicose veins, metallic implants and endoprothesis may be treated