خدمات ما

باعث افتخار ماست که در خدمت شما عزیزان باشیم

image-desc

الکترو درمانی

خدمات عمومی

معالجه با جریان الکتریسیته یا الکترو درمانی، استفاده از انرژی الکتریکی به عنوان یک درمان پزشکی است.