خدمات ما

باعث افتخار ماست که در خدمت شما عزیزان باشیم

image-desc

ورزش (تمرین) درمانی

خدمات عمومی

ورزش درمانی از اصول پایه توانبخشی است. ورزش درمانی، از فعالیت های بدنی برای جلوگیری و درمان بیماری ها و توابخشی بیماران استفاده می کند